Cardiac coherence

Cardiac coherence is the regularly balanced fluctuation of acceleration and retardation of the heart rhythm. Cardiac coherence (Heart coherence) is based on HeartRateVariability (HRV), the beat-to beat interval between the heart beats.

Bij een goede hartcoherentie is er sprake van een gelijkmatig, ‘sinus’-golfachtig patroon in de hartritmevariabiliteit (HRV). De sympathische en parasympathische activiteit van het autonome zenuwstelsel zijn dan in balans. Sympathische activiteit correspondeert met inademen en staat voor stimulatie, paraatheid en versnelling. Parasympathische activiteit gaat samen met uitademen en staat voor kalmering, vertraging en rust. Bij stress kan deze balans verstoord raken en dat gaat samen met een verhoogd risico op pathologie zoals angst, depressie en verminderde immuunfuncties (Thayer & Lane, 2000; Servan-Schreiber, 2004).

Hartcoherentie, is de staat van het lichaam, die ontstaat bij resonantie van het ademritme en hartritme in de resonantie-frequentie, en wordt gekenmerkt door helder denken, een gevoel van alertheid en harmonie waarin alles in het lichaam op elkaar lijkt afgestemd en optimaal functioneert.

Mijn cliënten en cursisten zeggen:

 • Het voelt gewoon heel erg lekker (leerling).
 • Ik voel me heel erg bij mijzelf, in mijn kern, terwijl mijn omgeving niet vervaagt (psychiater).
 • Ik voel me in flow, alles is op elkaar afgestemd. Ik kan topprestaties leveren (sportster).
 • Ik haal veel betere cijfers (leerling).
 • Ik kan in een paar minuten echte keuzes maken vanuit mezelf, waarover ik maanden aan het puzzelen was (schooldirecteur).
 • Ik voel mij dieper in mijn lijf, ben uit mijn hoofd en het tintelt rond mijn hartgebied (arts).
 • Ik voel mij krachtig, uitdijend en transparant. Ik was dit gevoel vergeten (therapeut).

Hartcoherentie is een begrip:

 • dat in de huidige wetenschappelijke discussie wordt omschreven als Resonantie Frequentie (resonant frequency) (1)
 • dat in de oude chinese boeken reeds is beschreven als SHEN (2)
 • dat is her-ontdekt in Rusland in 1984 (3)
 • dat in de negentiger jaren door het Heart Math Instituut (California, V.S) is beschreven en in een mooie overdraagbare vorm is gegoten. Het Institute of HeartMath maakt het onderscheid tussen autocoherence en crosscoherence. Autocoherence ontstaat bij de resonantie van het hart-adem-bloedvatsysteem van één systeem binnen een mens en crosscoherentie is de coherentie (hoge graad van harmonie, integratie en consistentie) tussen diverse systemen in het lichaam, waaronder ook het craniosacrale ritme, het electromagnetisch veld in de hersenen, de huidspanning en het hormoonsysteem. Het Institute of HeartMath onderzoekt ook het effect van hartcoherentie op andere mensen in de omgeving. Het electromagnetisch veld van het hart houdt immers niet op bij de huid.(4) dat nu wereldwijd wordt toegepast in onderwijs, zakenwereld, gezondheidszorg, o.a door psychiaters (David Servan Schreiber) (5).

Geschiedenis van de wijsheid van het hart

Claude Bernard (1865): The heart is not only the central organ of circulation of blood, it is a centre of influences by all…..Darwin (1872):… when the heart is affected it reacts on the brain; the state of the brain again reacts through the pseudo-gastronomic nerve (Vagus nerve) on the heart; so that under exciting situations…….

(3). In 1967 werden reeds HRV metingen (HartRitme Variatie) uitgevoerd door  prof. Stephen Porges van de University of Illinois. (Chicago). HRV werd beschouwd als een indicator  voor mentale inspanning (mental effort and paying attention: a mindful mental state). Journal of Psychofysiology

(4) Vaschillo (1984) noted that people can produce the highest oscillation amplitudes only at specific target frequencies approximately 0,1 Hz (6 oscilations/minute)

1995: American Journal of Cardiology, Rollin Mc Crathy)